Privacybeleid

Rotterdam, 12 oktober 2023

Privacy policy De Rotterdamse Doosch

De Rotterdamse Doosch, gevestigd aan Lange Kleiweg 6, 2288 GK in Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
CRFT B.V. handelend onder ‘De Rotterdamse Doosch’
Lange Kleiweg 6, 2288 GK Rijswijk
Telefoon: 015 700 97 57
E-mail:    info@rotterdamsedoosch.nl
Website: www.rotterdamsedoosch.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
De Rotterdamse Doosch kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of producten van De Rotterdamse Doosch en/of, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Rotterdamse Doosch verstrekt. De Rotterdamse Doosch verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens 
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw betaalgegevens
– Uw gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen
– Uw IP-adres

Waarom De Rotterdamse Doosch gegevens nodig heeft
De Rotterdamse Doosch verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Rotterdamse Doosch uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, om uw bestellingen te kunnen verwerken en u hiervan op de hoogte te houden.

Hoelang De Rotterdamse Doosch gegevens bewaart
De Rotterdamse Doosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen
De Rotterdamse Doosch verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen van website bezoek
Op de website van De Rotterdamse Doosch worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Rotterdamse Doosch gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rotterdamsedoosch.nl. De Rotterdamse Doosch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen
De Rotterdamse Doosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van De Rotterdamse Doosch maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Rotterdamse Doosch verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Rotterdamse Doosch op via info@rotterdamsedoosch.nl

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA van Google hiervoor geldt het volgende beleid: Privacy Policy en Terms of Service